მეფუტკრეობა

მიმდინარეობს გვერდის რეკონსტრუქცია!

აქ განთვსდება ჩემი საფუტკრე მეურნეობის შესახებ ინფორმაცია. ნახავთ პერიოდული სამუშაოების განრიგს, ჩატარებული ცდების შედეგებს და მონაცემებს. იქნება სურათები და მოკლე ვიდეობი, სად ვამთაბარებ ფუტკრებს და ზოგადად ყველა საჭირო ინფორმაცია, რაც იქნება თქვენთვის საინტერესო

მხიარული ფუტკარი