პრიდუქციის სახეობები

აკაციის თაფლი

წაბლის თაფლი

ცაცხვის თაფლი

სანთელი