მარტი

მარტის სამუშაოები: სკების გახსნა, ბალიშების ამოლაეგაბა და სიროპის მიწოდება ოჯახებისთვის, რომ მზად იყოს აკაციის აყვავილებისთვის

YouTube Preview Image YouTube Preview Image